De Actieve Senioren Academie

 Een belangrijke bijdrage is het doorbreken van het isolement waarin veel ouderen verkeren. Door deze geweldige ouderen met verschillende (culturele) achtergronden te mengen met (jong)volwassenen en kinderen ontstaat er een geweldige ongedwongen samenwerking. Waar met een minimale inspanning, in de vorm van bijvoorbeeld begeleiding, een zo’n groot mogelijk positief rendement wordt behaald.

Nog steeds wordt er te vroeg afscheid genomen van ouderen die in het verleden nog steeds belangrijk zijn voor onze maatschappij. Ook ouderen, zelfs degenen die richting (licht) dementie gaan, zijn nog steeds belangrijk. Ieder op zijn of haar manier.

Bij Stichting de Mini-maatschappij Gewoon Anders is oud nog steeds een belangrijk onderdeel van de huidige maatschappij. Een persoon dat nog steeds fungeert als vraagbaak, wijsgeer, stabiele factor in deze huidige maatschappij. Vandaar dat wij ze van harte welkom heten om onderdeel te zijn van de Mini-maatschappij.

Ouderen kunnen bij ons zichzelf zijn, met de twee andere doelgroepen binnen de Mini-maatschappij vullen zij elkaar over en weer op natuurlijke wijze aan. Dit lijdt tot stimulerende interacties, op ongedwongen wijze wordt er door de kinderen en jongeren een beroep gedaan op het verzorgend vermogen van de ouderen. Ook structuur en rust hoort erbij.

Verder wordt de alertheid en de communicatiebereidheid van ouderen gestimuleerd en de aandacht van ouderen naar jongeren en visa versa heeft een rustgevend effect.

Doordat de ouderen zelf veel hebben meegemaakt vinden zij het fijn om hun ideeën te delen. De regelmatige contacten over en weer maakt dat er ook aandacht besteed wordt aan de sociale gewoonten, zoals handen schudden, groeten, met elkaar praten en naar elkaar belevingswereld luisteren. Het over en weer leren omgaan met mensen die gewoon anders zijn.

Verschillende thema’s die ouderen alleen of met elkaar kunnen doen zijn:

  • breien – computeren
  • film kijken – dansen
  • muziek maken – boswandeling
  • vissen – yoga
  • mediteren – gezelschapsspellen

Zoals u kunt lezen zijn voor ons, het team van de Mini-maatschappij, ouderen héél belangrijk.

Dus wees welkom bij ons!