doelgroepen

Onze doelgroep THUISZITTERS is in drie categorieën verdeeld:

De Thuiszitters Academie:
Het opvangen en begeleiden van kinderen met en zonder diagnose die geen Passend Onderwijs
hebben en thuis zitten.
– Kind:
wordt uit de strijd tussen school en ouder(s) / verzorger(s) gehaald doet positieve Ervaring
op en kan aan herstel Post traumatisch stress stoornis werken.
– Ouder(s):
komen niet verder in negatieve spiraal op fin./ Emotioneel gebied
– School :
door veilige afstand tussen school en ouder(s) kunnen zij constructiever met elkaar omgaan.
De Iedereen Gewoon Anders Academie:
opvangen van jong (volwassenen)die het lastig vinden om direct in de huidige maatschappij moeten werken.
De Actieve Senioren Academie:
opvang van ouderen met verschillende culturele achtergronden, die samen willen leven, dingen doen, van elkaar willen leren.