Werkwijze

Binnen de Mini-maatschappij wordt uitgegaan van de individuele ontwikkeling die de mens doormaakt. Zowel op sociaal, emotioneel, psychologisch, motorisch als cognitief niveau. Door ieder mens als individu te beschouwen en daar ook een erkenning aan te geven is besloten om per (levens)fase te kijken wat de behoeften zijn van een persoon. Wordt hieraan voldaan dan kan de volgende stap in de ontwikkeling worden genomen. Is een persoon er nog niet aan toe om de volgende stap te doen in zijn of haar ontwikkeling, dan wordt dit gerespecteerd. Er wordt niets overhaast gedaan. Er is dan ook minder kans op een terugval dat kan uitmonden in een verergering van een klacht door eerdere traumatische ervaringen die de persoon heeft opgedaan. En dat zich (heeft ge) uit in een Post Traumatisch Stress Syndroom. (PTSS) of een (tijdelijke) totale blokkade van het lichaam en geest. 

Er wordt bij de start van binnenkomst per persoon de vitaliteit afgenomen. De vitaliteit is een persoonlijke indicatie van de algehele weerbaarheid van iemand. Die gebaseerd is op de psychische als mentale gesteldheid, alsook op de omgeving (omstandigheden), zoals werk, woon-, sociale, maatschappelijke, financiële en juridische situatie.

Methodieken en theorieën

Onze methodiek bestaat niet uit één wijze van doen, maar zijn een combinatie van verschillende wijzen/ theorieën en methodes om zo de doelen via het de individuele processen (doelmatig en efficiënt) te bereiken. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van theorieën zoals van : Vygotsky, Dewey, Maslow, Bartlett, Bruner, Elaine Aron, Sternberg, Heller, Gardner, Kieboom, Eisenberg, Kanner en Asperger. Oftewel van AD(H)D, ASS tot en met HSP. 

Wij gaan uit van de veronderstelling dat de HERO- methode; ( Holistische Educatieve Reactiverende Ontwikkeling ) een grote, zo niet beslissende, rol gaat spelen in de ontwikkeling van de mens. Op een positieve manier ontstaat er (h)erkenning van de eigenschappen, wat de reactivatie bevorderd. Een zeker niet onbelangrijk onderdeel van de methode is de hyper-allergene hond Jairo. Door deze hond komen mensen uit hun comfortzone en laten hun eigen ik zien. Ze leren verantwoordelijkheid nemen, zoals punctualiteit om bv de hond zijn eten te geven, tafels opruimen na een spel te hebben gedaan. 

Binnen de Mini-maatschappij wordt uitgegaan van de individuele ontwikkeling die de mens doormaakt. Zowel op sociaal- emotioneel, psychologisch, motorisch als cognitief niveau . Door ieder mens als individu te beschouwen en daar ook een erkenning aan te geven is er besloten om per (levens)fase te kijken wat de behoeften zijn van een persoon. Wordt hieraan voldaan dan kan de volgende stap in de ontwikkeling worden genomen. Is een persoon er nog niet aan toe om de volgende stap te doen in zijn of haar ontwikkeling, dan wordt dit gerespecteerd. Er wordt niets overhaast gedaan. Er is dan ook minder kans op een terugval dat kan uitmonden in een verergering van een klacht door eerdere traumatische ervaringen die de persoon heeft opgedaan. En dat zich (heeft ge)uit in een Post Traumatisch Stress Syndroom. (PTSS)of een (tijdelijke) totale blokkade van het lichaam en geest.