Wat doet Stichting de Mini-maatschappij Gewoon Anders?

Wij bieden stagiaires, (vroegtijdige) schoolverlaters en vrijwilligers de mogelijkheid hun kwaliteiten te versterken en het verder (begeleid) participeren in andere maatschappelijke projecten wordt toegejuicht.

Wij richten ons op onderwerpen die te maken hebben met prikkelgevoeligheid zoals ASS, AD(H)D, HSP, HB en nog veel meer.

Hoe?
Wij geven (preventieve) voorlichting in de vorm van lezingen, workshops, informatiebijeenkomsten/markten en lotgenotencontactdagen.

Voor  wie?
–  Ouder(s) en/of verzorger(s),
–  kinderen,
–  (jong) volwassenen,
–  geïnteresseerde organisaties.

Wil jij meepraten, kennis vergaren, inzichten en persoonlijk advies krijgen, ervaringen delen, steun vinden, bijeenkomsten bezoeken, inspiratie en veerkracht opdoen en je weer sterk voelen?

Lotgenotencontact groepen
Binnen Stichting de Mini-maatschappij Gewoon Anders worden voor doelgroepen diverse contactmomenten georganiseerd, waar zij elkaar buiten werktijd kunnen treffen, binnen een veilige omgeving.

Leerwerkplekken
Wij zijn een leerwerkbedrijf . Leerlingen  die moeilijk aan een stageplek komen of jongvolwassenen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, kunnen hier in hun eigen tempo werkervaring op opdoen.

Stageplekken

  • Onderwijsassistent                                                     
  • Sport en recreatie   
  • Evenementenorganisatie                       
  • Helpende zorg en welzijn                        
  • Pedagogiek
  • Maatschappelijk werk
  • PR en communicatie                                                                                                                                                                      

Heb je interesse in een stageplek of vrijwilligersbaan bij ons?

Vrijwilligers
Wij zijn een zelflerende organisatie, bepaalde functies kunnen door vrijwilligers worden vervuld. Op het moment dat de mogelijkheid bestaat er een betaalde functie van te maken dan komt de vrijwilliger, bij wederzijds goedvinden, hiervoor in aanmerking. Dit biedt toekomstperspectief!

Informatiemarkten
Twee keer per jaar wordt er een informatiemarkt gehouden, in april de Autismeweek en een nog nader te bepalen bijeenkomst. Hier zullen meerdere organisaties bij aanwezig zijn die zichzelf presenteren.

Workshops
De workshops worden zowel op educatief als creatief vlak gegeven, dit in samenspraak met de aanwezigen.

Informatiemarkten
Twee keer per jaar wordt er een informatiemarkt gehouden, in april de Autismeweek en een nog nader te bepalen bijeenkomst. Hier zullen meerdere organisaties bij aanwezig zijn die zichzelf presenteren.

Lezingen
Het geven van informatieve lezingen door (ervarings)deskundigen.

De lezingen zijn een aanvulling op het leven met Autisme (ASS), AD(H)D, voor thuiszitters, ouders, scholen en andere (begeleiding)organisaties.