Fijn om een plek te hebben waar je gewoon jezelf mag en kan zijn 

Stichting de Mini-maatschappij Gewoon Anders is officieel opgericht in 2017, maar de jaren daarvoor werd er al een aanloop genomen naar wat nu de huidige Stichting is. De Stichting is een organisatie dat groeit en nog verder wil doorgroeien. De bedoeling is dat het fundament zoals het nu is neergelegd, ook naar andere wijken, gemeenten en provincies wordt uitgezet. 

Ons uiteindelijke doel is, voor een ieder van hen die het wil en aan kan, een (gedeeltelijk) betaalde baan te creëren die bij haar of zijn kwaliteiten past en waar zingeving voorop staat.

De Stichting biedt thuiszitters, kinderen, (jong)volwassenen, ouders, senioren, stagiaires en vrijwilligers zónder een diagnose, en mét een diagnose zoals: ASS (autisme), AD(H)D, HB (hoog begaafd), HSP (hoog gevoeligheid) en andere prikkelgevoeligheden, Ondersteuning en begeleiding aan in de volgende levensgebieden : Zorg, Wonen , Welzijn, Vrije tijd en Onderwijs. De (hulp)vraag is voor ons leidend en niet de diagnose! 

In de verschillende sociaal maatschappelijke projecten binnen de Stichting wordt er gewerkt volgens de Holistische Educatieve Reactiverende Ontwikkeling (HERO-methodiek).

Hierin kan een ieder met haar of zijn kwaliteiten mee participeren in haar of zijn eigen tempo en dit draagt bij om de draaglast en draagkracht goed in balans te herstellen of te houden.

Samenwerking met gemeenten , andere organisaties, ZZP-ers en ondernemers wordt als prettig en gewaardeerd ervaren. Vooral organisaties met een sociale inslag zijn welkom. Een van de organisaties is: Iedereen Gewoon Anders, die zich vooral richt op het begeleiden en coachen van Thuiszitters, re-integratie in het werk-fit traject en modulaire diensten. Verder worden er diverse trainingen aan ouders en andere belangstellenden gegeven.