brengt mensen bij elkaar, biedt begeleiding en ondersteuning
middels diverse activiteiten, bijeenkomsten en maatschappelijk projecten.

Stichting de Mini-maatschappij Gewoon Anders is een organisatie die meerdere
sociaal maatschappelijke doelen nastreeft. Wij richten ons op kwetsbare gezinnen, kinderen en (jong) volwassenen met AD(H)D, hoogbegaafd (HB) hoog gevoeligheid, ASS (autisme) en aanverwante gedragsproblematiek maar ook zónder diagnose, met als doel hen zelfredzamer en sociaal vaardiger te maken in onderwijs-, werk-, en leefsituaties.
Wij noemen deze groepen “THUISZITTERS”.

De stichting is een positieve en veilige afspiegeling van de huidige maatschappij voor THUISZITTERS, die

• geen onderwijs op school volgen,
• een afstand tot de arbeidsmarkt hebben,
•de senioren die achter de geraniums zitten,
waarbij de gemene deler eenzaamheid kan zijn.