Missie

Wij bieden mensen dicht in hun buurt praktische hulp en adviezen aan die zij nodig hebben om hen leerbaar en sociaal vaardiger te maken in onderwijs- werk- en leefsituaties,

zodat ze het leven kunnen leiden dat zij willen, aangepast naar hun eigen mogelijkheden. Bij de begeleiding wordt aandacht besteed aan ontwikkeling van de talenten van de doelgroep. Deze krijgt mogelijkheden om de sterke kanten te benutten en om weer anderen te helpen. Hierdoor ontstaat een sneeuwbaleffect en creëren wij een omvangrijk en krachtig netwerk, waar iedereen op kan vertrouwen en daardoor zichzelf verder kan ontwikkelen.

Wij zijn een organisatie die meerdere sociaal maatschappelijke doelen nastreeft. Wij richten ons op kwetsbare gezinnen, kinderen en jongvolwassenen met AD(H)D, hoogbegaafd (HB) hoog gevoeligheid, autisme (ASS) en aanverwante gedragsproblematiek met als doel hen zelfredzamer en sociaal vaardiger te maken in onderwijs- werk- en leefsituaties. 

De zorg- en welzijnsprofessionals binnen de Mini-Maatschappij Gewoon Anders stellen het sociaal maatschappelijk werken en denken voorop en commerciële doelstellingen zijn van secundair belang. Wij hechten waarde aan persoonlijk contact, geluk, vriendschappen en nieuwe kansen.

Wij zijn vooral een zelflerende organisatie, die naast de bestaande vormen van therapieën, werkwijze en methodieken, open staat voor alternatieven. Wij vertalen dit naar een coöperatieve werkwijze, zodat we zowel de zorgvrager als de ervaringsdeskundige zorgprofessional in hun kracht kunnen zetten in het hele zorgtraject.

Visie

Stichting de Mini-maatschappij Gewoon Anders is het totaal niet mee eens dat het imago over de thuiszitters over het algemeen negatief is. Vaak wordt aangenomen dat:

  • kinderen, die geen onderwijs op school volgen het er zelf naar gemaakt hebben,
  • jongvolwassenen die niet werken, lui of niet geschikt zijn om te werken,
  • het leven van de senioren kwalitatief verhogen op sociaal gebied.

Dit STIGMA verwijzen wij naar het land der fabelen. Voor ons maakt het niet uit wie je bent of wat je bent maar dat je als mens volwaardig mee telt, zodat wij dan echt kunnen spreken van een inclusieve maatschappij.

Wij veronderstellen dat wanneer de sociale omgeving van de Thuiszitter wordt betrokken en vroegtijdig door onder andere de gemeente op sociale problemen wordt geanticipeerd, waarbij de eigen regie wordt behouden, dit het levensgeluk van het gezin bevordert.

Daarbij kan dit tot aanzienlijke besparingen in de zorgkosten leiden: maatschappelijke uitval van ouders wordt voorkomen, het beroep op de reguliere zorg wordt minder groot. Zie onder andere de mBuCa van: VanuitAutismeBekeken: een dergelijke benadering kan bij een gemeente van 100.000 inwoners in vier jaar tot vier miljoen euro besparen (doelgroep autisme/AD(H)D).