Wie is Indi Hondema?

Indi is een holistisch, alternatief denker, verbinder en pioniert in de onderwijs- en maatschappelijke dynamische velden. Indi gebruikt haar ervaringen als kindertolk en voorzitter van de stichting ACT.

Lezing op 6 april om 12.15 uur:
Wat de kinderen ons vertellen! Je zult versteld kunnen staan hoe nauwkeurig het verhaal van je kind overeen komt met iets dat in jouw leven speelt. Zo nauwkeurig dat je van binnen ‘weet’ of voelt dat het klopt.

Lezing op 6 april om 16.00 uur:
Advies Centrum thuiszitters (ACT)  wat kan het voor jou als ouder, school, gemeente en natuurlijk kind betekenen. Door middel van interactie zal er een levendige gespreksvoering plaatsvinden. Bij veel interesse wordt er in 2019 een hele ACT dag georganiseerd.