Wat gebeurt er nog meer op het evenement van 6 april 2019?

Tot nu toe zijn er de volgende standhouders die graag informatie willen delen met u. Er zijn nog 4 plekken vrij.

  • Autisme Informatie Centrum (AIC Den Haag) Als onderdeel van de Nederlandse Vereniging van Autisme geen zij al jaren informatie over Autisme aan bewoners van Den Haag en omliggende gemeenten
  • Advies Centrum Thuiszitters (ACT) slaat de brug tussen ouders van thuiszittende kinderen en instanties. Dat doet zij enerzijds door ouders te faciliteren( empoweren). en anderzijds door professionals van betrokken organisaties specifiek te professionaliseren.
  • Stichting de Mini-Maatschappij Gewoon Anders: (organisator) een organisatie met vrijwilligers, lotgenotencontactdagen, workshops, lezingen, maatschappelijke projecten en twee maal in het jaar evenement. Verder heeft de stichting een ANBI status, en is een erkend Leerbedrijf.
  • Stichting Reach Nederland een Engelstalige organisatie uit Den Haag. Hier wordt de ABA methode toegepast. Dit is een toegepaste gedragsanalyse. Oprichter Catherina Verhoeff – Schauf en haar collega’s zullen u graag over deze methode vertellen.
  • Stichting Mama Vita: Netwerk voor moeders van een kind met autisme. Verbinding en veerkracht zijn twee van de kernpunten die deze stichting uitdraagt.
  • Iedereen Gewoon Anders: Mensvriendelijke organisatie die samen met andere coaching praktijken levensloopbegeleiding biedt aan Thuiszitters jong en oud. Door middel van coaching, begeleiding, re-integratie en (interne) opleiding maken wij met u de stap voorwaarts.
  • Happietime: Bijna een jaar geleden zette Judith Emeh Lippens de stap om voor zichzelf te beginnen. Zij geeft nu kindermassage voor bijzondere kinderen.
  • Stumass : Biedt een unieke combinatie van woonbegeleiding, studiebegeleiding én leefbegeleiding voor hbo en wo studenten met autisme.
  • Teamwerk: Een organisatie die passende dagbesteding biedt aan mensen met een beperking. Eigenlijk komt het erop neer, dat iedereen die een zorgvraag heeft, in aanmerking komt voor een passende zorg. Sinds 2015 is er een samenwerking met ADO Den Haag.

*Inspirerende documentaire van een doorzetter met autisme
De documentaire gaat over Stefan, die zich niet in een hokje laat stoppen en wil meehelpen om een wereld te bouwen ‘die veel mooier is’. Op zijn 27e bereikte de Leidenaar wat velen in zijn omgeving niet hadden verwacht: hij studeerde af, vond werk en gaat voor het eerst op zichzelf wonen.

Springkussen voor de kids op het plein
Op het Loosduinse Hoofdplein zal vanaf 11.00 tot 16.00 uur een heus springkussen staan.

 

*Als afsluiting van de week van Autisme zal Marian Bruijnzeel op zaterdag 13 april a.s. v.a. 10.00 uur een lezing houden over Autisme en Prikkelverwerking (voor meer info kijk op de agenda).

 Marjan kreeg in 2014 de diagnose Klassiek Autisme met een begaafd intellect (DSM-IV). Haar zoektocht heeft haar inzichten gegeven die zij graag wil delen met geïnteresseerden. Daarbij is het haar arbeidsmatige dagbesteding die ze met enthousiasme en vol inspiratie vervult Zij laat o.a. zien waar het autisme een andere invloed heeft op diverse leefgebieden, waardoor een situatie soms duidelijk een andere benadering nodig heeft dan bij mensen zonder autisme.